กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง

ถาม : พิทยากร/กรุงเทพฯ

ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปีแล้วป่วยด้วยอาการเหนื่อยจากเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอ และเมื่อยสันหลัง ๒ เส้นที่เป็นกล้ามเนื่้อ ๒ ข้าง กระดูกสันหลัง

อาการปวดมักเป็นหลังกินอาหารเช้า เที่ยง และเย็น ปวดอยู่ประมาณ ๓๐ นาทีก็หาย

เมื่ออาการปวดหายจะมีอาการตามมาอีกคือ เวียนศีรษะใจสั่นเล็กน้อย เป็นมาประมาณ ๒ ปีแล้ว ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ยาคลายกล้ามเนื้อมากินก็ไม่หายอาการยิ่งหนักขึ้น ทรมานมาก ขอคำแนะนำด้วยว่าจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์

อาการเหนื่อยของคุณอาจเกิดจากเรื่องเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอ ซึ่งมีผลทำให้ใจสั่นหรือเวียนศีรษะ

ส่วนอาการเมื่อยสันหลังนั้นอาจเกิดจากกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้ประโยชน์ คุณจะเลิกยานี้ก็ได้

ขอแนะนะการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้หัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อแข็งแรง ถ้าเดินได้ดี ควรเดินเร็วและบริหารร่างกายวันละ ๑ รอบ ดังนี้โดยทำช้าๆ ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก

การบริหารกล้ามเนื้อผู้มีอาการปวดหลัง

๑. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำตัวและขา โดยยืดค้างไว้นาน ๑๐ วินาที ทำซ้ำท่าละ ๕ ครั้งต่อ ๑ รอบ

๑.๑ มือกอดเข่าซ้ายขึ้นมาชิดหน้าอก เปลี่ยนทำข้างขวาสลับกัน

๑.๒ มือกอดเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาชิด

๑.๓ นอนหงายชันเข่า บิดลำตัวท่อนล่างไปทางซ้าย เข่าชิดพื้นโดยไม่ให้ไหล่ขวาลอยพ้นพื้น แล้วทำสลับข้างกัน

๑. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว

แต่ละท่าให้เกร็งค้างไว้นาน ๕ วินาทีต่อ ๑ ครั้ง ทำ ๕ ครั้งต่อ ๑ รอบโดยขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อไม่ควรกลั้นหายใจ

๒.๑ นอนหงาย ชันเข่าสองข้าง แขม่วหน้าท้องพร้อมกับกดหลังลงติดพื้น

๒.๒ นอนหงายชันเข่าขี้นสองข้าง บิดตัว เอามือไปแตะด้านข้างของเข่าซ้าย จากนั้นสลับไปแตะเข่าขวาในลักษณะเดียวกัน
/ขอบคุณ หมอชาวบ้าน