นายกฯ เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

นายกรัฐมนตรี เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งเป็นห่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัย และขอให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ขณะที่ ครม.อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยเมื่อวานนี้ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการส่วนพระองค์ มีพระราชกระแสรับสั่งในหลายเรื่อง พระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ และให้ดูแลช่วยเหลือให้ทั่วถึง มีพระราชกระแสรับสั่งให้ดูแลประชาชนให้มีความสุข ให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมของไทย และข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชน สร้างความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่น นอกจากนี้ ต้องดูแลการปฏิรูประบบการศึกษา ตลอดจนต้องเตรียมมาตรการรองรับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน และเดินตามรอยพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ที่พระองค์ทรงวางรากฐานพระราชทานไว้แก่ทุกคน

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำด้วยว่า หลายพื้นที่คลี่คลายแล้ว วันพรุ่งนี้จะหารือกับคณะกรรมการบริหารน้ำ เพื่อที่จะหาพื้นที่รองรับน้ำ และในกรณีที่มีพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมซ้ำซาก อาจปรับจุดนั้นให้เป็นแหล่งรองรับน้ำในอนาคต

ขณะที่ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณปีฯ 2560 งบกลางวงเงิน 1,685 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและเซินกาใน 36 จังหวัด ตั้งแต่ 5 ก.ค.-15 ส.ค. ครัวเรือนละ 3,000 บาท จำนวน 561,520 ครัวเรือน ตามที่ ก.เกษตรฯ เสนอ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมจากมาตรการของ ก.คลัง เงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนเกิดอุทกภัย โดยเกษตรกรจะขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น มีกำหนดช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ ครม.มีมติ

อย่างไรก็ตาม ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด ก.เกษตรฯ เป็นปลัด ก.เกษตรฯ และให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัด ก.มหาดไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลังประชุม ครม.เสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ โดยจะมีการพูดคุยเรื่องของการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และจะมีการหารือความร่วมมือด้านต่างๆ ด้วย ยืนยันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ได้มีการตั้งเงื่อนไขในการยก หรือลดระดับความสัมพันธ์กับไทย.-สำนักข่าวไทย