มีรถฟังทางนี้!จอดมั่วเจอยก ปรับหนัก-ดีเดย์ปลายปี60

“ตำรวจ” ร่างระเบียบใหม่ให้เอกชนช่วยดำเนินการค่ายกรถพร้อมค่าจัดสูงลิ่วจากเดิมจ่ายแค่ 1,200 บาท คาดประกาศใช้ก่อนสิ้นปี 60 พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผช.ผบ.ตร.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการร่างระเบียบให้เอกชนเข้ามายกรถผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90  

โดยขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)ได้ร่างข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเคลื่อนย้ายรถ การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก2522 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ลงนามในระเบียบการก่อนส่งไปประกาศพระราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถเสนอ  ผบ.ตร.ลงนามได้ภายในเดือนก.ย. และจะมีการประกาศใช้ก่อนสิ้นปี 60 นี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้แล้วสตช.ได้มอบหมายให้โรงพักแต่ละจังหวัดและแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างเอกชนให้เข้ามายกรถโดยแต่ละกองบังคับการจะต้องเป็นผู้พิจารณาโดยยึดตามร่างระเบียบที่ได้จัดทำขึ้น รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่นั้นสมควรจะใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการหรือไม่หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นจำนวนน้อยและไม่กระทบต่อสภาพการจราจรโรงพักก็สามารถใช้อุปกรณ์การยกรถที่มีอยู่ดำเนินการเองได้ แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนฝ่าฝืนกฎเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรจึงจำเป็นที่จะให้เอกชนเข้ามาช่วยดูแลเพราะปัจจุบันเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews