ยอดเจ็บ-ตายสายเสี่ยงลดแต่ทั้งโครงข่ายอุบัติเหตุพุ่ง

777เข้มข้นยกกำลัง3ได้ผลลดเจ็บ-ตายเส้นทางเสี่ยง แต่โครงข่ายคมนาคมทั้งระบบยอดอุบัติเหตุสะสม3วันพุ่ง 786 ครั้ง ดับสังเวย 125ศพ เจ็บเกือบพันกระฉูดกว่าปี 60 ตาย 116 คน ห่วงขากลับล้าจากเที่ยวสงกรานต์ แนะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับ เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  นายสราวุธ  ทรงศิวิไล   ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(คค.)    ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  เปิดเผยผลดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวก

และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์   ตามมาตรการ777 เข้มข้นยกกำลังสาม   ว่า  สรุปข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์  สะสม 3 วัน (11-13 เม.ย. 61 )  รวม 786 ครั้ง  เสียชีวิต 125 คน  บาดเจ็บ  900 คน  อุบัติเหตุสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 61 ที่มี    775  ครั้ง  หรือ 1.42%  เสียชีวิต  116 คน  เพิ่มขึ้น   7.76% บาดเจ็บ 843 คน  เพิ่มขึ้น  6.76 %  แยกเป็นเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง  686 ครั้ง  เสียชีวิต 106 คน  บาดเจ็บ  798 คน  บนทางหลวงชนบท  100 ครั้ง  เสียชีวิต 19 คน  บาดเจ็บ 102 คน  ส่วนทางพิเศษ(ทางด่วน)ไม่เกิดอุบัติเหตุ  จากเป้าหมายที่วางไว้ต้องลดอุบัติเหตุลง7%
 
นายสราวุธ   กล่าวต่อว่า   สาเหตุสูงสุดที่เกิดอุบัติเหตุคือ  ขับรถเร็วเกินกำหนด   321  ครั้ง  หรือ  40.84%  เสียชีวิต  52 คน  บาดเจ็บ  302  คน  ตัดหน้ากระชั้นชิด  178 ครั้ง   หรือ  22.65%  เสียชีวิต   25 คน   บาดเจ็บ 209 คน  เมาสุรา  95 ครั้ง  หรือ 12.09% เสียชีวิต  19 คน  บาดเจ็บ  89 คน   โดยรถจยย.เกิดเหตุสูงสุด  434 ครั้ง  หรือ  34.64% รถปิกอัพ  365  ครั้ง หรือ    29.13%  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์/นั่งสาธารณะ  291  ครั้ง  23.22%   โดยเกิดบนทางตรง  66.16%  ทางโค้ง  10.94%  และทางแยก  8.65%

นายสราวุธ   กล่าวด้วยว่า  ในส่วนของเส้นทางเสี่ยง 77 สาย  เกิดอุบัติเหตุรวม  17 ครั้ง   เสียชีวิต 2 คน  บาดเจ็บ 13 คน  ลดลงจากปี 60  ที่เกิด 68 ครั้ง หรือลดลง  75%  เสียชีวิตลดลง 84.62%  จาก  13 คน   และบาดเจ็บลดลง  83.75%จาก80 คน   ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่ต้องการลดอุบัติเหตุลง 50%   สำหรับอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ ทางพิเศษและดอนเมืองโทลเวย์รวม  8 ครั้ง   แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต  ส่วนอุบัติเหตุบนรถสาธารณะ เกิด8 ครั้ง  เสียชีวิต  4 คน และบาดเจ็บ 2 คน   โดยจะสรุปภาพรวมอีกครั้งเมื่อครบ 7 วัน ในวันที่ 17 เม.ย.นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews