วัดกลางธรรมสาคร (วัดกลาง)

วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง ความโดดเด่นของวัดนี้คือพระอุโบสถที่มีลวดลายรูปปั้นสวยงาจับตา อีกทั้งภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน อันเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองพุทธลักษณะงดงาม ตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมศิลปะลาวหลวงพระบาง นอกจากนี้คุณจะได้ชื่นชมจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่หายากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกด้วย โดยภาพดังกล่าวเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกและเทพชุมนุม และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ขนาด 2 ชั้น จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องใช้โบราณ ดาบน้ำพี้ ตู้พระไตรปิฎกและ พระเครื่องขนาดและปางต่าง ๆ ไว้ให้ชมกันเป็นขวัญตา

การเข้าชมโบราณวัตถุ ติดต่อเจ้าอาวาส โทร. 08 9566 9419
ที่ตั้ง ถนนเจริญธรรม ตำบลบ้านแกะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร
/ขอบคุณ ททท