วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)

วัดสวยงามของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความโดดเด่นอยู่ที่องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจก สีเหลือง น้ำเงิน ขาว และมีความสูงถึง 50 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ

รวมถึงอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงในระยะไกลบนชั้นที่สองและสามภายในองค์พระเจดีย์ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพไว้ที่ระลึกกันอยู่เสมอ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand