สิงห์บุรีแนะวิธีป้องกันไข้หวัด

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการไอ จามรดกัน และยังสามารถติดต่อโดยผ่านทางมือหรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการไอ จามรดกัน และยังสามารถติดต่อโดยผ่านทางมือหรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
โดยสามารถป้องกันโรคนี้ได้โดย “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อมีอาการไอ จาม หรือสวมหน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยไอ จาม และสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากการไอจามทำให้ฝอยละอองที่มีเชื้อแพร่กระจายไปทางอากาศ หยุด คือ หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
“หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุข ใกล้บ้านหรือโทรฯ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422” สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
/ขอบคุณ สสส