อ่าวปะการัง

อ่าวปะการังเป็นแนวปะการังน้ำตื้นห่างจากอ่าวกิ่วประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของนิมมานรดีรีสอร์ท รีสอร์ทสวยแห่งหนึ่งของเกาะเสม็ดที่เหมาะทั้งดำน้ำ ตกปลา ตกหมึก ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนจุดชมวิวแหลมกุดช่วง พฤศจิกายน – ธันวาคม นักตกปลาจะเยอะเป็นพิเศษ ฤดูล่าปลาอินทรีย์ โดยเฉพาะแก่งหินต่างๆ มีปลาร่องจันทร์ชุกชุมมาก

การเดินทาง
จากท่าเรือบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน โดยสารระหว่างบ้านเพ – หาดทรายแก้ว (ท่าเรือหน้าด่าน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที หรือหากใครตั้งใจไปลงที่อ่าววงเดือนก็มีเรือระหว่างบ้านเพ – อ่าววงเดือน ตารางการเดินเรือควรติดต่อที่ท่าเรือในแต่ละวัน
/ขอบคุณ สวัสดี.com